Czy dom z kontenera można postawić na działce nieuzbrojonej?