Dotacje i granty

PARP

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, osi priorytetowej 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach oraz działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Zobacz więcej

Polskie Mosty Technologiczne

Firma MODULAR SYSTEM Sp. z o.o. bierze aktywny udział w projekcie POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE. W ramach projektu udało nam się pozyskać trzy granty.

Zobacz więcej