Polskie Mosty Technologiczne

Plan ekspansji na rynki spoza UE

Firma MODULAR SYSTEM Sp. z o.o. bierze aktywny udział w projekcie POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE.

W ramach projektu udało nam się pozyskać trzy granty:
  • na rozwój eksportu na rynku kenijskim – grant dla projektu „Ekspansja firmy MODULAR SYSTEM na rynek kenijski” nr PMT/0457/3N/2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”
  • na rozwój eksportu na rynku ukraińskim – grant dla projektu „Ekspansja firmy MODULAR SYSTEM na rynek ukraiński” nr PMT/0813/5N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”
  • na rozwój eksportu na rynku norweskim – grant dla projektu „Ekspansja firmy MODULAR SYSTEM na rynek norweski” nr PMT/0814/5N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Cel projektów:

Analiza rynku docelowego, weryfikacja zainteresowania produktami firmy na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektów:
  • podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.