Zastosowanie konstrukcji kontenerowych w celach sanitarnych