Logo
 

NOWA SIEDZIBA MODULAR SYSTEM

producent kontenerów biurowych

NOWA SIEDZIBA MODULAR SYSTEM

Modular System od początku swojej działalności odnotowuje stałe wzrosty produkcji. Popyt na produkty oferowane przez Spółkę wzrasta, na co wpływ ma dynamiczny rozwój sprzedaży zarówno w kraju jak i za granicą. Firma eksportuje produkowane wyroby do takich krajów jak: Węgry, Austria, Słowacja, Rumunia i Niemcy. Obecnie rozpoczęła ekspansję na nowe rynki m.in.: ukraiński, norweski oraz angielski.  Spółka dostrzega też duży potencjał w rynkach krajów afrykańskich. Obecnie pracuje nad produktami dedykowanymi na wspomniane rynki, uwzględniając uwarunkowania geograficzne, przy współpracy z wiodącymi instytutami i uczelniami technicznymi.

Z uwagi na dynamikę wzrostu oraz zbyt małe możliwości produkcyjne w stosunku do faktycznego popytu na produkty Spółki, zdecydowano się na realizację nowej inwestycji i budowę nowego zakładu produkcyjnego. Nowy zakład produkcyjny o wielkości ok 8000 mkw. powstał w miejscowości Proboszczewice (oddalonej o ok. 15 km od Płocka), na działce o powierzchni 3,4 ha.

Inwestycja w nowy zakład produkcyjny jest istotnym przedsięwzięciem dla firmy MODULAR SYSTEM, w związku z czym zawiązana została współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Możliwość uzyskania pomocy merytorycznej, doradczej, a także skorzystania z ulg podatkowych, z pewnością wpłynie pozytywnie na rozwój firmy oraz jej bieżącą rentowność. Uzyskana pomoc publiczna pozwoli na zdecydowanie szybszą realizację planów inwestycyjnych oraz zwiększenie planowanych wcześniej nakładów inwestycyjnych. Dzięki możliwości uzyskania wsparcia w formie zwolnienia podatkowego bieżąca inwestycja w regionie pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy, a także znacząco rozwinąć technologie i procesy stosowane w firmie. Stanowi to istotny punkt w rozwoju Spółki Modular System i z pewnością przyczyni się do wzmocnienia jej pozycji na rynku polskim oraz zagranicznym, a także do wejścia na nowe rynki.

Uruchomienie nowego zakładu i przeniesienie firmy do nowego biura nastąpiło w lutym 2020 r.