Logo
 

Kontenery medyczne jako zaplecze medyczne na budowie

kontenery medyczne jako zaplecze medyczne na budowie

Kontenery medyczne jako zaplecze medyczne na budowie

Tradycyjne obiekty budowlane mają wiele bardzo przydatnych cech użytkowych, jednak zwykle nie są w stanie zaoferować dużej elastyczności, zarówno jeśli chodzi o swobodę kształtowania wnętrza w czasie projektowania i budowy, jak i w ramach ewentualnej modernizacji.

Ograniczeń tego typu nie mają za to konstrukcje modułowe, które są wznoszone z prefabrykowanych kontenerów i mogą być bardzo dowolnie modyfikowane. Rozwiązania tego rodzaju nadają się również do zastosowania w każdej, dowolnie wybranej dziedzinie. Mogą służyć zarówno jako kontenery medyczne używane jako zaplecze medyczne na placu budowy czy specjalistyczny gabinet lekarski, jak i być wykorzystywane w charakterze budynku użytkowego czy placówki handlowej. Przyjrzymy się bliżej budownictwu modułowemu i możliwemu zastosowaniu kontenerów.

Budownictwo modułowe – od biurowców po budynki mieszkalne

Budownictwo modułowe, którego początki wiążą się z wykorzystywaniem w różnych zastosowaniach kontenerów morskich dopasowywanych do potrzeb użytkowników, staje się coraz popularniejsze. Wielką zaletą systemów modułowych jest duża skalowalność powstających projektów, a dzięki znormalizowanym, a za tym stosunkowo tanim w produkcji, transporcie i montażu jednostkom czas realizacji poszczególnych inwestycji jest niezwykle krótki. Ważne jest również to, że konstrukcje modułowe mogą być przeznaczane z równym powodzeniem do użycia w obiektach tymczasowych, wznoszonych dla zaspokojenia doraźnych potrzeb, jak i na budynki trwałe, o okresie eksploatacji porównywalnym do obiektów wznoszonych w technologiach tradycyjnych.

Obiekty wznoszone z poszczególnych modułów od dawna są wykorzystywane jako zaplecza techniczne rozmaitych inwestycji – wykonuje się z nich tymczasowe biurowce, pomieszczenia socjalne, węzły sanitarne czy podręczne magazyny. Budynki modułowe to również placówki handlowe, siedziby firm, a także rozmaite pomieszczenia pomocnicze używane w firmach transportowych, hurtowniach czy w rolnictwie i przemyśle. Coraz częściej inwestorzy decydują się również na wykonanie w takich systemach budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, co korzystnie wpływa na koszty, ale przede wszystkim na znaczne skrócenie czasu realizacji projektów.

Rozwój technologii produkcji systemów modułowych sprawia, że obiekty realizowane w tej technice sprawdzają się w niemal każdych warunkach terenowych i klimatycznych. Dużym plusem obiektów modułowych jest to, że w stosunku do swojej kubatury mają dość małą masę własną, co oznacza, że nie potrzebują szczególnie rozbudowanego fundamentowania. Fakt, że wywierają znacznie mniejszy nacisk na powierzchnię, pociąga za sobą o wiele niższe wymagania co do nośności gruntu. Budynki wznoszone w systemie modułowym mogą więc stanąć tam, gdzie w innym przypadku konieczne byłyby kosztowne i długotrwałe zabiegi.

Ze względu na znakomitą jakość termoizolacji oraz szczelność ścian i dachu obiekty modułowe budowane z poszczególnych kontenerów mogą być wykorzystywane jako budynki o dowolnym przeznaczeniu. Od dłuższego czasu budowane i rozstawiane w różnych miejscach są np. kontenery medyczne.

Placówki medyczne w kontenerach – sposób na szybką organizację zaplecza medycznego

Obiekty przeznaczone na placówki medyczne muszą spełniać szczególnie wysokie wymagania. Wiąże się to nie tylko z dość oczywistą potrzebą zagwarantowania we wnętrzu stabilnej temperatury czy wilgotności, ale również umożliwieniem, w razie konieczności, szybkiej i łatwej dezynfekcji. W pomieszczeniach tego typu istotne jest również zapewnienie odpowiedniej czystości, a także montaż wydajnej wentylacji czy ogrzewania. Liczy się również swoboda w kształtowaniu wnętrza oraz ustawienia całego potrzebnego osprzętu.

Kontenery medyczne są wykorzystywane w różnych sposób, co podkreśla ich wszechstronność i łatwość dopasowania do niemal każdych potrzeb. Powstają w nich zarówno gabinety dentystyczne, jak i całe przychodnie lub gabinety specjalistyczne. Nie ma przeszkód, żeby w ten sposób szybko wybudować szpital polowy czy ośrodek zdrowia. Ze względu na szybkość realizacji nadają się one znakomicie zarówno jako placówki tymczasowe, które można wykorzystać np. podczas remontu czy przebudowy istniejącego obiektu, jak i docelowe. Takie rozwiązanie przekonuje choćby wielu samorządowców, którzy zdają sobie sprawę z korzyści, jakie niesie ze sobą szybkie uruchomienie placówki.

Bardzo ciekawym obszarem zastosowań dla kontenerów medycznych jest też budownictwo i szerzej branża przemysłowa. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość zlokalizowania punktu medycznego czy ambulatorium bezpośrednio na terenie budowy. Znacznie skraca to czas, który upływa od wypadku przy pracy – ponieważ niestety z takimi rodzajami zdarzeń mamy do czynienia najczęściej – czy też zachorowania do skutecznego udzielenia pomocy.

Kontenery medyczne w budownictwie sprawdzą się zarówno przy dużych inwestycjach kubaturowych, gdzie na jednym placu budowy przebywa jednocześnie bardzo duża liczba pracowników z wszystkich zaangażowanych firm podwykonawczych, jak i przy budowie obiektów liniowych lub inżynierskich, gdzie największym problemem jest bardzo utrudniony dojazd oraz spora odległość od najbliższej placówki medycznej.

W przypadku używania kontenerów medycznych na budowie największym plusem będzie możliwość ich swobodnej translokacji i przenoszenia do kolejnych miejsc. Kontenery tego typu to również dobre rozwiązanie pozwalające na urządzenie punktu pierwszej pomocy w dużej hali przemysłowej. Wnętrze może być w takim wypadku odpowiednio odseparowane, gwarantując właściwe warunki higieniczne potrzebne do wykonywania niezbędnych procedur podczas opatrywania obrażeń.

Kontenery medyczne to również najlepszy sposób na zapewnienie odpowiedniej infrastruktury przy urządzaniu zaplecza medycznego na rozmaitych wielodniowych imprezach – targach, pokazach, wystawach plenerowych czy koncertach. Można z nich korzystać, organizując także pomoc medyczną w miejscowościach turystycznych czy w pobliżu miejsc szczególnie chętnie odwiedzanych przez większą liczbę osób. Ze względu na swój tymczasowy charakter kontenery medyczne mogą być rozstawiane bez dodatkowych formalności, a oferowane przez nie warunki są zupełnie nieporównywalne z innymi możliwymi rozwiązaniami, np. namiotami medycznymi.