Logo
 

Czy budownictwo modułowe jest ekologiczne?

budownictwo modułowe

Czy budownictwo modułowe jest ekologiczne?

Budownictwo modułowe jest znane i szeroko wykorzystywane na całym świecie, jednak szczególną popularnością cieszy się w krajach północnych, gdzie dużą wagę przywiązuje się do kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Użytkownicy, którzy są wyczuleni na kwestie ekologii przekładającej się na życie codzienne w każdym wymiarze, zwracają uwagę na fakt, że taki sposób budowy oznacza wykorzystanie materiałów, które są trwałe, a ich produkcja stanowi poważny problem dla przyrody i klimatu. Budownictwo modułowe oznacza również zdecydowanie mniejsze obciążenie środowiska podczas realizacji prac montażowych, a także w trakcie późniejszej eksploatacji. Przyjrzyjmy się bliżej technologii modułowej i sprawdźmy, dlaczego jest ona dobrą alternatywą dla innych metod, również ze względu na sprawy szeroko rozumianej ekologii.

Jakie są zalety budownictwa modułowego?

Budownictwo modułowe jest popularne na terenie całej Skandynawii. W ten sposób wznosi się zarówno obiekty zlokalizowane na dalekiej północy, gdzie prawdziwym wyzwaniem bywa tradycyjne fundamentowanie, jak i w miejscach o mniej wymagającym klimacie. W technologii modułowej powstają nie tylko budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, ale również całe osiedla. W ten sposób buduje się też obiekty użyteczności publicznej – przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia czy siedziby urzędów, a także wiele budynków komercyjnych. Z modułów powstają biura, obiekty handlowe i usługowe, a nawet niektóre budynki produkcyjne.

Sekret technologii modułowej polega na wykorzystywaniu wystandaryzowanych i powtarzalnych elementów, za pomocą których można tworzyć większą całość o parametrach dopasowanych do potrzeb projektu i oczekiwań użytkownika. Moduły mają na tyle uniwersalną budowę, że dają możliwość tworzenia różnych struktur przestrzennych. Zapewnia to szerokie możliwości kształtowania wnętrza – w tym przypadku osoba decydująca o wyglądzie budynku jest ograniczona tylko kształtem pojedynczego modułu i rozmiarami działki.

Co bardzo ważne budownictwo modułowe daje też bardzo szerokie możliwości wpływania na ostateczny wygląd budynku. Choć projektujący jest ograniczony formą pojedynczego elementu, to możliwość ich swobodnego zestawiania oznacza ogromną ilość możliwości, poszerzaną jeszcze przez różne sposoby wykończenia elewacji czy wprowadzenia elementów dodatkowych.

Wielkim plusem budynków modułowych są ich cechy użytkowe – wysokie wskaźniki termoizolacyjności, niewielka bezwładność cieplna czy wreszcie szeroka paleta możliwości, jeśli chodzi o wykańczanie wnętrz. Budynki modułowe świetnie sprawdzą się tam, gdzie użytkownik decyduje się na różne nowoczesne rozwiązania od całościennych przeszkleń po dowolne okładziny ścienne lub podłogowe.

Jedną z największych zalet budownictwa modułowego jest jednak znaczna oszczędność na kosztach budowy. Zaczyna się ona już na etapie prowadzenia prac ziemnych i przygotowania fundamentów, które w przypadku domów modułowych są o wiele mniej rozbudowane, ze względu na niewielką masę budowli. Niższa cena budynku wynika też w dużej mierze z nieporównywalnie krótszego czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych etapów prac. W przypadku budynków modułowych cała konstrukcja może być postawiona – w zależności od rozmiaru obiektu – w jeden do kilku dni. Warto też pamiętać o tym, że większość prac nie jest ograniczona panującymi temperaturami.

Budownictwo modułowe a ekologia

Jednym z ważniejszych argumentów przemawiających za korzystaniem z technologii modułowej jest fakt, że nie stanowi ona dużego obciążenia dla środowiska naturalnego. Konstrukcja większości modułów opiera się na trwałym szkielecie stalowym, który jest wytwarzany z surowca pochodzącego nawet w ponad 90% z recyklingu, w zależności od kraju, w którym został wyprodukowany. Wpływ na stan środowiska naturalnego ma również zmniejszenie czasu potrzebnego na realizację prac i skali wykonywanych zadań.

Budownictwo modułowe oznacza mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne, także ze względu na wysoką energooszczędność tego rodzaju budynków. Są one dobrze izolowane termicznie, co chroni przed utratą ciepła i zmniejsza koszty ogrzewania, zarówno te finansowe, jak i środowiskowe. Specyfika konstrukcji modułowych pozwala na możliwość montażu dużych przeszkleń, co podobnie jak w typowych domach pasywnych, może pomóc w dostarczeniu dodatkowej ilości energii. Co ważne, ze względu na swobodę w kształtowaniu rozplanowania budynku wykonanie przeszkleń od strony południowej będzie w przypadku obiektu modułowego znacznie łatwiejsze.

Choć planując budowę stałego obiektu, rzadko kiedy inwestor zastanawia się nad jego likwidacją, to rozważając wpływ konkretnej inwestycji na środowisko naturalne, trzeba zwrócić uwagę, że budynki tego rodzaju mogą być stosunkowo łatwo przeniesione w inne miejsce. W razie decyzji o rozbiórce zdecydowana większość użytych materiałów może być przeznaczona do recyklingu, w przypadku wyburzeń obiektów zbudowanych w technologii tradycyjnej stopień ponownego wykorzystania materiałów jest dużo niższy, a same prace bardziej kosztowne i energochłonne.