Zastosowanie konstrukcji kontenerowych w celach wojskowych