Logo
 

Piszą o nas

Artykuł o Modular System w czasopiśmie wojskowym

Piszą o nas

W miesięczniku „NOWA TECHNIKA WOJSKOWA” nr 9/2017 ukazał się artykuł o naszej firmie. Modular System to producent systemów kontenerowych, których zastosowanie i jakość są wykorzystywane w przemyśle obronnym. Modular System, co zostało tu podkreślone,  posiada bogatą ofertę dla wojska w zakresie kontenerów biurowych, mieszkalnych, warsztatowych, kwatermistrzowsko-socjalnych, energetycznych, medycznych oraz specjalnego przeznaczenia m.in. mobilne magazyny broni, magazyny materiałów wybuchowych oraz dekompletacji amunicji.

Budownictwo tego typu pozwala na szybkie tworzenie pojedynczych lub zbiorczych obiektów, które w równie krótkim czasie mogą zostać zdemontowane i przeniesione do innej lokalizacji.

Innowacją jest mobilny magazyn broni dla nowego rodzaju sił zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej przeznaczony do składowania (przechowywania) i przewożenia  broni. Zachęcamy do lektury.