Amortyzacja kontenera biurowego – zalety i aspekty prawne długoterminowych inwestycji