Політика конфіденційності

Інформація про опрацювання персональних даних Modular System sp. z o.o.

Відповідно до інформаційного зобов’язання, що випливає з положень Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних та скасування Директиви 95/46/ЄС (далі: «GDPR»), ми повідомляємо, що контролером ваших персональних даних є Modular System Sp. z o.o. зі штаб-квартирою за адресою Оґожеліце, вул. Бєльська, 19, 09-412 Оґожеліце (далі: «Modular»), яка також є контактною адресою контролера.

Мета опрацювання даних

Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися у зв’язку з виконанням договору № 3793/JSWA/2020 від 19 жовтня 2020 року між Modular та Польським центром тестування та сертифікації S.A. (далі: «Договір»).

Правова підстава опрацювання даних

Правовою підставою для опрацювання ваших персональних даних є ст. 6 сек. 1 літ. f) GDPR (опрацювання необхідне для цілей, що випливають із законних інтересів Modular); законний інтерес Modular: виконання Договору.

Термін зберігання даних

Ваші персональні дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для виконання Договору, що випливає з його змісту, але не довше, ніж до розгляду висловленого вами заперечення.

Інформація про обов’язок надання даних

Надання ваших персональних даних Modular є добровільним, але необхідним для виконання договору між вами та Modular.

Інформація про одержувачів даних

Одержувачами ваших персональних даних, у разі необхідності, буде Польський центр тестування та сертифікації S.A. та уповноважені цим суб’єктом особи.

Інформація про ваші права

У обсязі та з урахуванням винятків, передбачених законом, зокрема GDPR, ви маєте наступні права:

  1. право на доступ до ваших персональних даних, включно з правом на підтвердження того, чи Modular опрацьовує ваші персональні дані, і на отримання передбаченої GDPR інформації щодо такого опрацювання, а також право на отримання копії персональних даних, що підлягають опрацюванню, зокрема на одну безкоштовну копію,
  2. право на виправлення ваших персональних даних, включно з правом негайно виправити неправильні персональні дані, а також доповнити неповні персональні дані (з урахуванням цілей опрацювання),
  3. право на стирання ваших персональних даних у випадках, зазначених у GDPR, і, зокрема, коли персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або опрацьовувались іншим чином,
  4. право на обмеження опрацювання персональних даних – у разі обмеження опрацювання даних, вони, як правило, можуть зберігатися лише за винятком випадків, коли ви даєте згоду на інші види опрацювання даних,
  5. право на заперечення проти опрацювання даних.
Інформація про право на заперечення

Ви маєте право заперечити проти опрацювання ваших персональних даних з причин, пов’язаних з вашою конкретною ситуацією, якщо підставою для опрацювання є ст. 6 п. 1 літ. f) GDPR– опрацювання необхідне для цілей законних інтересів, які переслідує Modular або третя сторона. Це право також поширюється на випадки профілювання на підставі зазначеного положення. Незважаючи на заперечення, Modular все одно зможе опрацьовувати дані, якщо буде виявлено юридично виправдані підстави для опрацювання, які переважають ваші інтереси, права і свободи, або підстави для встановлення, розслідування чи захисту скарг.

Право на подання скарги до контролюючого органу

Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління з захисту персональних даних, якщо вважаєте, що опрацювання персональних даних порушує ваші права.

Інформація про автоматичне прийняття рішень

Modular не приймає за вас жодних автоматизованих рішень, включно з профілюванням, зазначеним в ст. 22 пп. 1 а также 4 GDPR.

Інформація про намір передати персональні дані одержувачу в третю країну або міжнародну організацію

Modular не має наміру передавати ваші персональні дані одержувачам у третіх країнах або міжнародних організаціях


Дата підготовки: 15.10.2020

Документ є власністю Modular System Spółka z o.o. Всі права захищені. Копіювання та розповсюдження документа без згоди компанії заборонено.