Logo
 

Działanie 3.1.2 RPO WM

Zapytania ofertowe aktualne:

Zapytania ofertowe archiwalne:

Tytuł zapytania: „Zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa i strategii organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem w celu dalszego rozwoju działalności i/lub poprawienia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa do roku 2020, w oparciu o nowe technologie/techniki cyfrowe lub innowacyjne rozwiązania”

opublikowano 03.04.2017r.