Logo
 

Projekt B+R

Nabór do zespołu badawczego

Informujemy, że prowadzimy nabór kandydatów do zespołu badawczego projektu B+R w konkursie „Konkurs szybka ścieżka – Koronawirusy” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, nr konkursu 5/1.1.1/2000.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronach internetowych NCBiR (www.ncbir.gov.pl).

Poszukujemy kandydatów w specjalności:

  • analiza i synteza chemiczna,
  • chemia nieorganiczna,
  • ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych.

Kandydaci do zespołu badawczego powinni posiadać doświadczenie badawcze w w/w specjalnościach.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 04.06.2020 roku.
Kontakt telefoniczny na numer +48 24 366 79 00 lub mailowy na adres biuro@modularsystem.pl

Sprawę prowadzi Pan Łukasz Piusiński.