Logo
 

PARP

 

tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Modular System Sp. z o.o.

nazwa beneficjenta:

MODULAR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu: 356 816,16 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 356 816,16 PLN

Opis projektu

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, osi priorytetowej  3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach oraz działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Okres realizacji projektu: od 01/07/2020 do 30/09/2020

Zakres rzeczowy projektu: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa